top of page

Reelle ejere - ny type ejerregistrering på vej

                                                                                                                                         19. december 2016

Fra sommeren 2017 skal en lang række virksomheder registrere reelle ejere

Hvem er reelle ejere?
De reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele, i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse – fx retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning om registrering af reelle ejere.

 

Følgende virksomhedstyper skal identificere og registrere reelle ejere
Nedenstående virksomhedstyper skal fra sommeren 2017 identificere og registrere reelle ejere:

 • IVS
 • ApS
 • A/S
 • P/S
 • K/S
 • I/S
 • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
 • Finansielle virksomheder
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).

 

Børsnoterede virksomheder skal ikke registrere reelle ejere. Enkeltmandsvirksomheder skal heller ikke registrere reelle ejere.

Følgende virksomhedstyper registrerer allerede – og skal fortsat registrere – legale ejere: IVS, ApS, A/S, P/S og registreringspligtige K/S registrerer allerede oplysninger om såkaldt legale ejere, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens stemmerettigheder eller kapital. Legale ejere kan både være fysiske personer eller virksomheder (juridiske personer).

Formålet med at registrere ejerforhold
Registrering af reelle ejere skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser og skabe øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Oplysningerne om de reelle ejere skal desuden bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse. Reglerne om registrering af reelle ejere er en implementering af 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser om reelle ejere.

Lovgrundlag
Reglerne om registrering af reelle ejere findes i en lang række love, som er ændret ved lov om indførelse af register over reelle ejere (lov nr. 262 af 16. marks 2016), som kan findes på retsinformation.dk: Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love1) (Indførelse af register over reelle ejere).

Fakta

 • Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og en reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed.
 • En legal ejer er en fysisk eller juridisk person (virksomhed), der besidder stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed.
 • En fysisk person kan være både legal og reel ejer, men er det ikke nødvendigvis.
 • Legale ejere har siden 2014 været registreret i Det Offentlige Ejerregister. Efter 1. januar 2017 skal IVS, Aps, A/S, P/S og K/S registrere kapital og stemmeandele over 5 % via Start virksomhed eller Ændre virksomhed på Virk Indberet under Ejerforhold.
 • Reelle ejere vil fra udgangen af 1. halvår 2017 skulle registreres på Virk Indberet. Reelle ejere vil herefter - ligesom legale ejere - fremgå af virksomhedens oplysninger i CVR på Virk.

 

Har du spørgsmål om registrering af reelle ejerforhold for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.

bottom of page