top of page

Indbetal kun 25% af kapitalen

                                                                                                                                         10. december 2016

Det har længe været sådan at man kan nøjes med at indbetale 25% af det kontante indskud i både anpartsselskaber og aktieselskaber. Dog skal der indbetales minimum 50.000 kr.

Når et anpartsselskab stiftes med 400.000 kr. i kapital, kan man nøjes med at indbetale 100.000 kr., og skylde de sidste 300.000 kr. Selskabet kan derefter "kalde" på kapitalen, når selskabet har brug for pengene, og man har så 2 uger til at foretage indbetaling.

 

Det samme gælder ved kapitaludvidelse. Når et selskab får udvidet sin kapital, kan man nøjes med at indbetale 25% og skylde resten som ovenfor.

Der skal ikke ske renteberegning i perioden fra stiftelse til  kapitaludvidelse frem til "kaldetidspunktet". Dermed er modellen god til generationsskifte.

Indbetal kun 25% af overkursen

Overkurs er kommet med i 25% reglen for anpartsselskaber.

Det betyder at hvis et selskab stiftes med f.eks. 100 tkr. i kapital og 300 tkr. i overkurs, kan man nøjes med at indbetale 100 tkr. og skylde resten.

Reglen gælder også ved kapitaludvidelse. Hvis man f.eks. køber sig ind i et selskab, ved at udvide kapitalen med 100 tkr. og 300 tkr. i overkurs, kan man nøjes med at indbetale 100 tkr. og skylde de 300 tkr.

Revisor skal ved revisionen påse, at de 300 tkr. er pengene værd. Skyldner skal derfor forberede sig på at fremlægge dokumentation for at selskabets tilgodehavende er korrekt værdiansat. Det gøres bedst muligt med et personligt regnskab, eller anden tilsvarende opstilling af skyldners aktiver og gæld.

Har du spørgsmål om delvis indbetaling af kapital og overkurs, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.

bottom of page