top of page
  • Forfatters billedePer Berthelsen

Tilbagebetaling af begge rentefrie momslån bliver udskudt til 1. april 2022

Fristen for tilbagebetaling af de første rentefrie momslån bliver udskudt til den 1. april 2022. Der gives desuden mulighed for at oprette en betalingsordning på op til 24 måneder.Fristen for de rentefrie momslån, der skulle betales den 1. november 2021 og 1. februar 2022, bliver forventeligt udskudt til 1. april 2022. Derudover kan en virksomhed samle alle momslån og oprette en betalingsordning på op til 24 måneder hos Skatteforvaltningen. Ændringen sker som følge af en ny politisk aftale, som et bredt flertal af Folketingets partier den 9. september blev enige om.


Ændringen af betalingsfristen kræver lovgivning, som forventes at falde på plads i oktober.

Det drejer sig om følgende rentefrie lån, hvor fristen er flyttet:Det er muligt at afdrage op til 24 måneder

Hvis en virksomhed mangler likviditet, er det muligt at oprette en betalingsordning hos Skat-teforvaltningen. Tidligere skulle virksomheden betale inden for 12 måneder. Man kan nu under visse betingelser udvide ordningen til at gælde i 24 måneder og betale via skattekon-toen med en rente på 0,7 procent hver måned.


Læs mere om en betalingsordning her.


Lånet bliver opsagt, hvis ikke man indberetter til tiden

Har en virksomhed et rentefrit lån, er det vigtigt, at virksomheden indberetter til tiden. Det gælder for moms, men det gælder også for a-skat og lønsumsafgift. Hvis en virksomhed ikke foretager en indberetning, og den manglende indberetning når at blive erstattet af en foreløbig fastsættelse, skal lånet tilsvarende tilbagebetales inden for 14 dage. Skattesty-relsen kan opleves mere strikse end almindeligvis, hvis man har et rentefrit lån. Virksom-hederne skal derfor huske indberetningsfristerne.Vil du vide mere

Har du spørgsmål omkring om de nye frister for tilbagebetaling af momslån, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.


36 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page