top of page
  • Forfatters billedePer Berthelsen

Krav til digital bogføring træder i kraft

Digital bogføring træder i kraft 1. juli 2024 for regnskabspligtige virksomheder, der bruger et registeret digitalt standard bogføringssystem. Digital bogføring sættes i første omgang kun i kraft for virksomheder, der skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. For personligt ejede virksomheder og foreninger sættes digital bogføring tidligst i kraft 2026.Digital bogføring baner vejen for automatisering  

Digital bogføring betyder, at virksomheder skal bogføre alle deres transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem.


Kravene om digital bogføring gør det væsentligt enklere at drive virksomhed og samtidig bogføre korrekt.  


Digitale bogføringssystemer har potentialet til at automatisere mange af de delprocesser, der knytter sig til bogføring og indberetninger til det offentlige. Det frigiver tid til at fokusere på kerneforretningen og gør det lettere at efterleve kravene til bogføring.


Hvilke bogføringssystemer kan man vælge?  

Bogføringsloven gør det muligt for virksomheder at vælge forskellige digitale bogførings-systemer, der passer til netop den enkelte virksomheds behov og situation.

 

De regnskabspligtige virksomheder, der fremover skal bogføre digitalt, kan vælge mellem to forskellige digitale bogføringssystemer:

  1. Et standardsystem, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen,

  2. Et ikke-registeret system, et såkaldt specialudviklet system, som er tilpasset den enkelte virksomheds særlige forhold


De nye krav til digital bogføring gælder også for bogholdere o. lign., der udfører bogføring for andre virksomheder. Derfor behøver virksomheder, der bruger en bogholder o. lign. til at klare deres bogføring, ikke at tænke på de nye krav til digital bogføring.


Registrerede digitale bogføringssystemer

Den 1. juli 2024 træder kravet om digital bogføring i kraft for alle årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et registreret standard bogføringssystem.


Alle standardsystemer skal nemlig godkendes og registreres hos Erhvervsstyrelsen, som kontrollerer, at systemet opfylder kravene.  Erhvervsstyrelsen forventer, at have færdigbehandlet alle anmeldelser af standardsystemer, som de har modtaget inden den 1. marts 2024 sådan. Så er der tid til afklaring af, hvorvidt hvorvidt øvrige anmeldte bogføringssystemer, bliver registreret.


Hvis virksomheder ikke kan finde deres nuværende bogføringssystem på listen over registrerede systemer, bør virksomheden henvende sig til udbyderen af systemet for at få nærmere information om systemets registreringsstatus.


Virksomheder kan under alle omstændigheder fortsat lovligt anvende deres nuværende bogføringssystem indtil kravet om digital bogføring træder i kraft.


Ikke-registrerede bogføringssystemer  

Årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et ikke-registreret system, fx et specialudviklet system, bliver først omfattet fra den første årsregnskabsperiode efter 1. januar 2025.  


Kravene til ikke-registrerede systemer forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.


Ny vejledning om digital bogføring på Virksomhedsguiden

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vejledning, der hjælper virksomheder med at komme i gang med digital bogføring.

 


Læs i øvrigt mere om digital bogføring 

Du kan i øvrigt læse mere om digital bogføring på nedenstående links:Vil du vide mere

Har du spørgsmål til eller ønsker hjælp omkring digital bogføring, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.

14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page