top of page

Ydelser

I Colias servicerer vi vores kunder med en lang række revisions-, regnskabs og rådgivningsydelser. Vores dedikerede medarbejdere står altid klar til at give dig en personlig og sparring og service inden for vores mange specialer.
Vil du vide mere om de enkelte ydelser eller områder er du velkommen til at kontakte os og få en uformel dialog omkring udfordringer og behov som du og din virksomhed står over for.
Regnskab
 • Bogføring, herunder

  • Finansbogrøring

  • Debitor- og kreditorbogføring

  • Projektbogføring

  • Time-/sagsbogføring

 • Lønbogholderi

 • Momsangivelse og -betaling

 • Ledelsesrapportering

 • Klargøring til årsafslutning

 • Udarbejdelse af årsregnskab

 • Budget

 

 

Skat
Skat
 • Personbeskatning

 • Personalegoder

 • Udlejningsejendomme

 • Aktier og obligationer

 • Skattefri kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse

 • Virksomhedsskatteordning

 • Kapitalafkastordning

 • Selskabsbeskatning

 • Udarbejdelse af selvangivelser for personer og selskaber

 • Udarbejdelse af selskabsselvangivelser

 • Arveafgift

 • Generationsskifte

 • Køb & salg af virksomhed

Rådgivning
 • Forretningsplan og handlingsplaner

 • Forretningsudvikling

 • Ledelsesværtøjer

 • Ledelsesrådgivning

 • Økonomistyring

 • Optimering og automatisering af processer inden for økonomi og regnskab
 • Finansiering

 • Etablering af virksomhed

 • Virksomhedsomdannelse

 • Tilkøb og frasalg af aktiviteter og virksomhed

 • Fusion og spaltning

 • Generationsskifte

Moms og afgifter
 • Moms på varer og ydelser

 • EU-moms

 • Moms på eksport og import

 • Momsfradrag

 • Lønsumsafgift

 • Godtgørelse energiafgifter

 • Afgifter på chokolade- og sukkervarer samt konsum-is

 • Afgifter på spil

Iværksætter
 • Forretningsplan

  • Forretningsplan

  • Kunder og afsætning

  • Produktion

  • Lokaler

  • Organisation

  • Finansiering

  • Tilskudsmuligheder

  • Budget

 • Valg af virksomhedsform: personlig virksomhed, IVS, ApS eller A/S

 • Registrering af virksomhed i det Centrale Virksomheds Register

 • Registrering for moms og lønsumsafgift

 • Registrering for lønudbetaling

Revision og erklæringer
 • Revision

 • Udvidet gennemgang

 • Review

 • Assistance med opstilling af regnskab

 • Stiftelse af selskaber

 • Kapitalforhøjelser

 • Tilskudsregnskaber

 • Vognmandstilladelser

 • Fusion & spaltning

bottom of page