top of page
  • Forfatters billedePer Berthelsen

Lever du op til nyt krav om beskrivelse af bogføringsprocedure

Med indførelsen af den nye bogføringslov af 24. maj 2022 er det nu et krav, at virksomheder om at nedskrive procedurer for bogføring. Beskrivelse af bogføringsprocedurer indgår som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale, som skal opbevares i henhold til bogføringsloven og vil kunne forlanges udleveret i forbindelse med en myndighedskontrol.Baggrund

Med indførelsen af den nye bogføringslov af 24. maj 2022 skal regnskabspligtige virksomheder og ikke-regnskabspligtige virksomheder, hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr. udarbejde en beskrivelse af følgende:


  1. virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,

  2. virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og

  3. hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1 og 2.


Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedernes bogføringsprocedure og vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe virksomheder med at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring.


Har du brug for inspiration eller hjælp til at efterleve kravet om at nedskrive procedurer for bogføring, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en skabelon og vejledning.
Det er frivilligt at gøre brug af skabelonen eller udarbejder procedurebeskrivelsen på anden vis.


Vil du vide mere

Har du spørgsmål til eller ønsker hjælp til udarbejdelse af bogføringsprocedurer, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.

36 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page