top of page

Husk håndværkerfradraget

                                                                                                                                         20. december 2016

Skal du have glæde af håndværkerfradraget i skatten for 2016 skal arbejdet være udført inden udgangen af 2016

Betalingen for det udførte arbejde skal ske senest den 28. februar 2017. Sker betalingen mellem den 28. februar 2017 og den 28. februar 2018, kan håndværkerfradraget indregnes i skatten for 2017.

 

Der er tre krav til sælger af ydelser med håndværkerfradrag

For at du kan få fradrag for ydelser med håndværkerfradrag er der følgende tre krav til sælger:

 

  1. Sælger skal være over 18 år og have et CPR-nummer ved salg af serviceydelser, eksempelvis rengøring, eller sælger skal have en momsregistreret virksomhed i Danmark ved salg af serviceydelser eller grøn istandsæt-telse.
     

  2. Kunden skal have dokumentation for det udførte arbejde. Som person kan sælger udfylde en såkaldt serviceerklæring. Som virksomhed kan sælger udstede en faktura.
     

  3. Betalingen for serviceydelsen skal ske elektronisk ved eksempelvis bankoverførsel, betaling af girokort eller lignende. Man kan som kunde ikke opnå fradrag for arbejde betalt kontant eller ved check.

Har du spørgsmål om håndværkerfradrag, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.

bottom of page