top of page

Ny momspraksis på privat brug af virksomhedens mobiltelefoner, tablets m.v.

                                                                                                                                         11. januar 2017

Fra den 1. april 2017 ændrer Skat reglerne for den momsmæssige behandling af personalets anvendelse af virksomhedens aktiver, herunder mobiltelefoner, tablets og computere.

Skat har offentliggjort et nyt styresignal som ændrer den momsmæssige behandling af en personalets anvendelse af virksomhedens aktiver til private formål.

Efter de nuværende regler skal virksomheden ved anskaffelsen af aktiverne vurdere, hvad forholdet mellem den erhvervsmæssige og den private anvendelse gennemsnitligt vil udgøre. Skønner virksomheden, at en medarbejder vil anvende en mobiltelefon 10 % privat, har virksomheden fradragsret for 90 % af momsen af såvel købsprisen som af de løbende udgifter.

Fremover vil virksomheden få fradrag for hele momsen på udgifter. Til gengæld skal virksomheden betalen en udtagelsesmoms af den private anvendelse af aktiverne.

Styresignalet omhandler kun de ansattes brug af virksomhedens aktiver. Anvender selvstændige erhvervsdrivende virksomhedens aktiver til private formål, skal de fortsætte med at anvende de nuværende regler.

Udkast til styresignalet giver ikke nærmere anvisninger om grundlaget for udtagningsmomsen. Skal den kun beregnes af købsprisen, eller skal den også beregnes af de løbende udgifter. Samtidig giver udkast til styresignalet ikke nærmere oplysninger om, hvilke aktiver der omfattes af de nye regler.

Vi orienterer yderligere, når Skat kommer med nye oplysninger om praksisændringen.

Har du spørgsmål til det nye styresignal om moms på privat anvendelse af virksomhedens aktiver, er du velkommen til at kontakte os på telefon 51 52 58 70.

bottom of page