top of page
  • Forfatters billedePer Berthelsen

Sidste frist for omdannelse af IVS'er til ApS


Alle iværksætterselskaber skal senest den 15. oktober 2021 have truffet beslutning om omdannelse til et anpartsselskab eller om opløsning af virksomheden.


Da det i 2019 blev besluttet, at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) skulle afskaffes, eksisterede der omtrent 45.000 IVS’er. De fleste har i mellemtiden omdannet iværksætterselskabet til anpartsselskab (ApS) eller lukket virksomheden.


8.000 IVS’er mangler stadig at anmelde deres beslutning om omdannelse eller opløsning til Erhvervsstyrelsen. Beslutningen skal træffes senest den 15. oktober 2021. Derefter skal beslutningen anmeldes inden for to uger. De IVS’er, der ikke overholder denne frist, modtager en opløsningstrussel.

  1. 15. oktober 2021: Frist for beslutning om omdannelse eller opløsning

  2. 29. oktober 2021: Frist for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

  3. IVS’er, der ikke er omdannet eller lukket, modtager en opløsningstrussel

  4. Efter fire uger oversender Erhvervsstyrelsen resterende IVS’er til opløsning ved Skifteretten

Omdannelse til ApS

Omdannelse til ApS sker ved indbetaling af restkapital. Restkapitalen er differencen mellem den registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital på 40.000 kr.


Omdannelse til ApS på Virk


Lukning af virksomheden

Hvis virksomheden ikke skal omdannes til ApS, kan den i stedet beslutte at lukke efter de almindelige regler om opløsning af selskaber.


IVS’er, der har betalt alle kreditorer, kan nemt lukke virksomheden ved at indsende en betalingserklæring og en erklæring fra Skattestyrelsen om, at virksomheden ikke har gæld til skatteforvaltningen.


Der kan være lang ventetid på erklæringen fra Skattestyrelsen. Opløsning kan dog stadig anmeldes ved at indsende betalingserklæringen sammen med en kvittering fra Skattestyrelsen. Erklæring fra Skattestyrelsen eftersendes til indberet@erst.dk sammen med sagsnummeret for lukningen.Har du spørgsmål omkring omdannelse af dit IVS til et ApS eller til lukning af virksomheden, kan du kontakte os på telefon 51 52 58 70.

19 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page